GIÁM ĐỊNH

Giám định

Trả lời:

Đánh giá sự phù hợp của máy móc, thiết bị được kiểm tra so với chứng từ nhập khẩu

Chi tiết