KIỂM ĐỊNH/HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG

Kiểm định áp kế lò xo và đồng hồ đo khí dân dụng

Trả lời:

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng thiết bị đo lường bắt buộc phải kiểm định/hiệu chuẩn để kiểm soát về đo lường.

Chi tiết