GIỚI THIỆU

TRUNG TÂM

Tin mới:

Với sứ mệnh hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đảm bảo chất lượng sản phẩm tại thị trường trong nước và thâm nhập thị trường thế giới, ISCA cung cấp các dịch vụ chứng nhận, giám định, nghiên cứu chuyển giao công nghệ và đào tạo chuyên nghiệp và có giá trị đối với hệ thống quản lý, sản phẩm, hàng hóa, quá trình và con người của khách hàng.ISCA được viết tắt từ những chữ cái đầu của Innovative Science of Conformity Assessment (Khoa học Sáng tạo về Đánh giá sự phù hợp) với hàm nghĩa chủ đạo là đầu tư vào việc nghiên cứu - phát triển và triển khai các dịch vụ đánh giá sự phù hợp của bên thứ ba dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại.

Các vòng tròn quỹ đạo của điện tử là biểu trưng cho ý nghĩa khoa học của biểu tượng.

Dấu tick đại diện cho hoạt động xác nhận sự phù hợp của ISCA đối với hệ thống quản lý, sản phẩm, con người và quá trình phù hợp với chuẩn mực đánh giá.

Tạo hình bởi sự giao thoa của 03 vòng tròn quỹ đạo điện tử, hình ảnh chiếc khiên, với viền mảnh màu đỏ, thể hiện cam kết tạo ra một sự đảm bảo cho khách hàng về những kết quả mà ISCA chuyển giao đáp ứng các pháp lý, chất lượng, chi phí và sự hài lòng.

Màu xanh chung của logo cũng mang thông điệp hòa bình, cùng lao động sáng tạo và phát triển với khách hàng, người lao động và cộng đồng.