Hàng hóa nhóm 2 là gì? Có phải tất cả các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 đều phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu?
Hàng hóa nhóm 2 là gì? Có phải tất cả các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 đều phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu?
Chi tiết
Dịch vụ giám định thiết bị máy móc dành cho những đối tượng cụ thể nào?
Dịch vụ giám định thiết bị máy móc dành cho những đối tượng cụ thể nào?
Chi tiết
Kiểm định an toàn thiết bị theo TT 36/2019/TT-BLĐTBXH
Kiểm định an toàn thiết bị theo TT 36/2019/TT-BLĐTBXH
Chi tiết
Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế
Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế
Chi tiết
Những tổ chức, doanh nghiệp nào có thể sở hữu chứng nhận ISO 14001?
Những tổ chức, doanh nghiệp nào có thể sở hữu chứng nhận ISO 14001?
Chi tiết
Để đạt được chứng nhận, tổ chức sẽ phải trải qua bước nào? Thời gian là bao lâu?
Để đạt được chứng nhận, tổ chức sẽ phải trải qua bước nào? Thời gian là bao lâu?
Chi tiết
Hệ thống quản lý chất lượng là gì?
Hệ thống quản lý chất lượng là gì?
Chi tiết
Công bố hợp quy là gì?
Công bố hợp quy là gì?
Chi tiết
Công bố hợp chuẩn là gì?
Công bố hợp chuẩn là gì?
Chi tiết
Chứng nhận hợp chuẩn là gì?
Chứng nhận hợp chuẩn là gì?
Chi tiết
Chống sét van là gì? Có bắt buộc phải kiểm định?
Chống sét van là gì? Có bắt buộc phải kiểm định?
Chi tiết
Pa lăng là gì? Phân biệt các loại Pa lăng nâng hạ?
Pa lăng là gì? Phân biệt các loại Pa lăng nâng hạ?
Chi tiết
Bơm tiên điện là gì? Bơm tiên điện có bắt buộc kiểm định?
Bơm tiên điện là gì? Bơm tiên điện có bắt buộc kiểm định?
Chi tiết
Tia Gamma là gì? Ứng dụng của tia Gamma trong y học?
Tia Gamma là gì? Ứng dụng của tia Gamma trong y học?
Chi tiết
Tia X là gì? Tia X có những tính chất nào?
Tia X là gì? Tia X có những tính chất nào?
Chi tiết
Điện não đồ là gì? Sử dụng điện não đồ để chẩn đoán bệnh gì?
Điện não đồ là gì? Sử dụng điện não đồ để chẩn đoán bệnh gì?
Chi tiết