Lĩnh vực dịch vụ chứng nhận

Những tổ chức, doanh nghiệp nào có thể sở hữu chứng nhận ISO 14001?

Trả lời:

Chi tiết

Để đạt được chứng nhận, tổ chức sẽ phải trải qua bước nào? Thời gian là bao lâu?

Trả lời:

Chi tiết

Hệ thống quản lý chất lượng là gì?

Trả lời:

Chi tiết