Khách hàng

Chứng nhận cọc bê tông dự ứng lực theo TCVN 5847:2016 cho Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang

Trả lời:

Quý doanh nghiệp có bất cứ thắc mắc chứng nhận cọc bên tông dự ứng lực, liên hệ với chúng tôi qua hotline miễn phí , email  hoặc để lại thông tin liên lạc để được hỗ trợ.

Chi tiết