Tin tức mới nhất

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Hướng dẫn Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp

Trả lời:

Ngày 17/3/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định 510/QĐ-BKHCN về việc ban hành Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp.

Chi tiết

Tiêu chuẩn mới kiểm tra hiệu suất đèn LED

Trả lời:

Ủy ban Tiêu chuẩn Úc đã xuất bản một tiêu chuẩn mới đưa ra các phương pháp thử nghiệm rõ ràng để đo các chỉ số hiệu suất chính của đèn LED, bao gồm hiệu quả, sản lượng ánh sáng và độ hoàn màu.

Chi tiết

Danh sách các tổ chức chứng nhận/giám định chất lượng sản phẩm dệt may được chỉ định

Trả lời:

Chi tiết

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ

Trả lời:

Trình tự thực hiện
- Trường hợp đăng ký hoạt động dịch vụ giám định công nghệ chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của một bộ quản lý ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ đến bộ quản lý ngành, lĩnh vực đó.

Chi tiết